Beställnings- och leveransvillkor

Fakturering

Fakturan kan skickas i pappersform eller som e-faktura. Faktureringsuppgifterna lämnas på beställningsblanketten. Beställaren ska i god tid meddela om ändringar i företagets faktureringsuppgifter.
Betalningsvillkoret för fakturan är 14 dagar netto. Kunden kan dock betala fakturan även före förfallodagen, varvid presentkorten också levereras till beställaren tidigare.
Behandlingen av kunduppgifterna om en ny kund tar cirka två arbetsdagar.

Leveransvillkor

Presentkorten levereras till beställaren när betalningen har registrerats i presentkortsystemet. Vi levererar inte sändningar till privata adresser. Det går inte att returnera betalda presentkort.

Korten levereras via UPS-kurirtjänsten. Leveranstiden är 2–4 vardagar beroende på beställarens ort. Det behövs en gatuadress och mottagarens namn, eftersom försändelserna levereras till den aktuella personen personligen. En försändelseavgift tas ut för försändelsen enligt dess vikt, men minimiavgiften är 10 euro.

Mottagande av leverans

Beställaren ska kontrollera beställningens alla kortnummer och antalet kort. Ett kortnummer består av 19 tecken av vilka det sista är en kontrollsiffra. I annat fall är nummerserien löpande.
Vid avvikelser i antalet kort eller i kortnumren, får korten i det aktuella partiet inte tas i bruk förrän beställaren har kontaktat Presentkortstjänsten, tfn 010 76 82053 eller e-post  lahjakortit@sok.fi. Reklamationen ska göras omedelbart.

Presentkorten gäller 24 månader från och med aktiveringsdagen. Varje gång presentkortet används förlängs giltighetstiden med 24 månader. Om det inte anges något aktiveringsdatum på presentkortets följekartong ska beställaren av presentkorten ange det på följekartongen för alla de beställda presentkorten. Aktiveringsdatumet kan kontrolleras på följebrevet för försändelsen.

Information om presentkort

Valör som laddas på presentkortet kan vara 10–250 euro. S-gruppen tillhandahåller också presentkort i fast valör av 10, 20, 50 eller 100 euro, och valöret finns tryckt på kortfodralet.

  • Presentkortet kan användas vid betalning på S-gruppens samtliga verksamhetsställen.
  • Kortet gäller 24 månader efter laddningen eller när det senast har använts.
  • Med presentkortet går det att betala i delar. Det återstående saldot visas på kassakvittot för inköpet. Kortets saldo och giltighetstid kan kontrolleras på S-gruppens samtliga verksamhetsställen i Finland.
  • Förkomna, stulna eller föråldrade presentkort ersätts inte.
  • Presentkortet kan inte bytas mot pengar.
  • Köp av presentkort ger inte Bonus. Du får Bonus på inköp som betalas med presentkortet när du visar upp ditt S-Förmånskort vid betalningen.

Frågor och förfrågningar: lahjakortit@sok.fi , www.s-lahjakortti.fi

Om du kom till den här sidan av ordern, är det möjligt att återgå med att stänga den här fliken webbläsare.