Beställnings- och leveransvillkor

Fakturering

Fakturan kan skickas i pappersform eller som e-faktura eller via e-post. Faktureringsuppgifterna lämnas på beställningsblanketten. Beställaren ska i god tid meddela om ändringar i företagets faktureringsuppgifter.

Betalningsvillkoret för fakturan är 14 dagar netto. Kunden kan dock betala fakturan även före förfallodagen, varvid presentkorten också levereras till beställaren tidigare.

Vi raderar automatiskt och utan separat meddelande alla obetalda beställningar efter två månader räknat från beställningsdatum.

Behandlingen av kunduppgifterna om en ny kund tar cirka två arbetsdagar.

Leveransvillkor

Presentkorten levereras till beställaren när betalningen har registrerats i presentkortsystemet. Presentkort skickas varken till utlandet eller till privata adresser. Det går inte att returnera betalda presentkort.

Korten levereras via UPS-kurirtjänsten. Leveranstiden är 2-5 vardagar beroende på beställarens ort. Det behövs en gatuadress och mottagarens namn. En försändelseavgift tas ut för försändelsen enligt dess vikt, men minimiavgiften är 10 euro.

UPS levererar enligt sina villkor på vardagar klockan 8-17. UPS inte ringer förr leverans.

Mottagande av leverans

Beställaren ska kontrollera beställningens alla kortnummer och antalet kort. Ett kortnummer består av 19 tecken av vilka det sista är en kontrollsiffra. I annat fall är nummerserien löpande.

Vid avvikelser i antalet kort eller i kortnumren, får korten i det aktuella partiet inte tas i bruk förrän beställaren har kontaktat Presentkortstjänsten, tfn 010 76 82053 eller e-post lahjakorttipalvelu@sok.fi. Reklamationen ska göras omedelbart.
 

S-gruppens presentkort

Presentkortet gäller 24 månader från och med aktiveringsdagen eller till utgången av den månad som anges på kortets framsida. Vissa presentkort gäller 24 månader från aktiveringsdatum och giltighetstiden fortsätter från datumet för det senaste köpet, medan vissa kort gäller 24 månader från och med aktiveringen. Detta framgår av användarvillkoren på presentkortsfickan. Du kan även kontrollera saldot och giltighetstiden i kassan på vilket av S-gruppens verksamhetsställen som helst.
 

Hotellpresentkort

Presentkortet gäller i 12 månader från laddningen av kortet. Laddningsdatumet finns angivet på kortfickan. Du kan kontrollera kortets giltighetstid och vilken övernattningsprodukt det har laddats med i Presentkortstjänsten eller i hotellens reception.

Om aktiveringsdatumet inte är angivet på presentkortsfickan eller på kortets framsida ska den som beställer presentkorten skriva det på presentkortsfickan till varje kort. Aktiveringsdatumet kan kontrolleras i följebrevet till försändelsen.

Information om presentkort

S-gruppens presentkort

Valör som laddas på S-gruppens presentkortet kan vara 10-150 euro. S-gruppen tillhandahåller också presentkort i fast valör av 10, 20 eller 50 euro, och valöret finns tryckt på kortfodralet.

 • Presentkortet kan användas vid betalning på S-gruppens samtliga verksamhetsställen.
 • Kortet gäller 24 månader efter laddningen eller när det senast har använts.
 • Med presentkortet går det att betala i delar. Det återstående saldot visas på kassakvittot för inköpet. Kortets saldo och giltighetstid kan kontrolleras på S-gruppens samtliga verksamhetsställen i Finland.
 • Förkomna, stulna eller föråldrade presentkort ersätts inte.
 • Presentkortet kan inte bytas mot pengar.
 • Köp av presentkort ger inte Bonus. Bonus ges på köp som görs med presentkort genom att uppvisa S-Förmånskort i samband med betalningen.

Produktbegränsat presentkort

Med ett produktbegränsat presentkort går det inte att köpa tobaks- eller alkoholprodukter. Ett produktbegränsat presentkort fungerar som betalningsmedel endast i S-gruppens dagligvarubutiker: Sale, Alepa, S-market, Food Market Herkku, Prisma, Sokos, Emotion och Kodin Terra. Det produktbegränsade presentkortet finns att köpa på ovannämnda serviceställen eller som företagsbeställning i vår webbutik.

Hotellpresentkort

Presentkortet fungerar som betalningsmedel på hotellen inom S-gruppen i Finland. Du kan ladda hotellpresentkort med ett av fyra övernattningsalternativ: Sokos Hotels – Standard-/Solo-rum, Sokos Hotels – Superior-/Solo up-rum, Radisson Blu Hotels – Standard-rum eller Radisson Blu Hotels – Business Class-rum. Kortet fungerar som betalningsmedel endast när en rumsbokning har gjorts i förväg. Detaljerade användarvillkor och mer information finns på www.sokoshotels.com och www.radissonhotels.com.

 • S-gruppens hotellpresentkort fungerar som betalningsmedel på Sokos Hotels och Radisson Blu Hotels inom S-gruppen i Finland.
 • På kortfickan anges vilken övernattningsprodukt presentkortet är laddat med. På kortfickan anges även presentkortets laddningsdatum, från vilket presentkortet gäller i 12 månader.
 • Hela saldot på presentkortet används alltid på en gång.
 • Förkomna, stulna eller föråldrade presentkort ersätts inte.
 • Presentkortet kan inte bytas mot pengar.
 • Köp av presentkort ger inte Bonus. Bonus ges på köp som görs med presentkort genom att uppvisa S-Förmånskort i samband med betalningen.

Du kan skicka frågor eller förfrågningar per e-post på lahjakorttipalvelu@sok.fi eller på vår webbplats www.s-lahjakortti.fi

Om du kom till den här sidan av ordern, är det möjligt att återgå med att stänga den här fliken webbläsare.