Tietosuojaseloste - Lahjakorttipalvelu

 

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

S-Pankki Oyj

Postiosoite: S-Pankki Oyj,

PL 77, 00088 S-RYHMÄ

Käyntiosoite: Fleminginkatu 34,

00510 HELSINKI Y-tunnus: 2557308-3

 

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

S-Pankki-konsernin tietosuojavastaava

Postiosoite: S-Pankki Oyj,

PL 77, 00088 S-RYHMÄ

Sähköpostiosoite: tietosuojavastaava@s-pankki.fi

 

3. Rekisterin nimi

Lahjakorttipalvelun asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Keräämme ja tallennamme yritysasiakkaan yhteyshenkilön ja lahjakorttitilauksen vastaanottajan henkilötietoja tilauksen käsittelemiseksi, toimittamiseksi sekä asiakaspalvelua varten.

Käsittelemme henkilötietoja rekisterinpitäjän oikeutetun edun toteuttamiseksi. Oikeutettu etumme on lahjakorttipalvelun ja sen asiakkaana olevan yrityksen välisen sopimuksen täytäntöönpano tilauksen toteuttamiseksi.

 

5. Henkilötietoryhmät

Käsittelemme lahjakorttipalvelun asiakasrekisterin piirissä seuraavia henkilötietojasi:

• nimi

• puhelinnumero

• sähköpostiosoite

 

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Käsittelemme henkilötietoja tämän selosteen mukaisiin käyttötarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa. Järjestelmä- ja tukipalveluiden tuottamisessa käytämme alihankkijoita, joille henkilötietoja voidaan siirtää tarpeellisilta osin käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi. Huolehdimme kumppaneidemme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Voimme luovuttaa henkilötietoja lakisääteisissä tapauksissa myös viranomaisille esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

 

7. Henkilötiedon siirtäminen

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Lahjakorttitilauksen yhteydessä annetut henkilötiedot poistetaan rekisteristämme kuuden kuukauden kuluttua tilauksesta.

 

9. Henkilötietojen lähteet ja päivittäminen

Keräämme tämän rekisterin piiriin kuuluvat henkilötiedotlahjakorttien tilaajalta, kun hän tekee lahjakorttitilauksen verkkosivuiltamme tai on yhteydessä asiakaspalveluumme.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi vai ei. Jos käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus saada jäljennös niistä. Voimme periä kohtuullisen hallinnollisen maksun pyytämistäsi lisäjäljennöskappaleista.

Jos teet pyynnön sähköisesti etkä ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, toimitamme tiedot yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa edellyttäen, että voimme toimittaa tiedot tietoturvallisella tavalla. Toimitamme jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista sähköisessä muodossa sähköpostitse.

Sinulla on myös oikeus pyytää meitä oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojasi.

Sinulla on myös tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä.

Toimitathan oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen lahjakorttipalvelu@sok.fi. Oikeuksien käyttämiseen liittyvässä pyynnössä tulee ilmoittaa nimen lisäksi muita tilausta tai yhteydenottoa yksilöiviä tietoja kuten tilausnumero, yrityksen nimi, jolle tilaus on tehty tai tilauksen ajankohta, joiden perusteella rekisteristä voidaan hakea tilaajaa koskevat tiedot.


Jos henkilötietojesi käsittely ei mielestäsi ole lainmukaista, sinulla on oikeus tehdä valitus tai ottaa yhteyttä valvontaviranomaisena toimivaan tietosuojavaltuutetun toimistoon tietosuoja.fi.